Historia

Historia powstania Spółki MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach jest przedsiębiorstwem kompleksowo obsługującym osiem gmin województwa śląskiego w zakresie gospodarki odpadami: Tychy, Bieruń, Lędziny, Kobiór, Wyry, Bojszowy, Imielin oraz Chełm Śląski.

W styczniu 1998 roku gminy: Tychy, Bieruń, Bojszowy, Kobiór, Lędziny, Wyry w celu wspólnej realizacji gospodarki odpadami utworzyły Spółkę "MASTER". Wcześniej w 1994 roku w efekcie wspólnej akcji inwestycyjnej gminy te wybudowały Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach - Urbanowicach spełniające wymagania z zakresu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Inwestycja ta uzyskała prestiżową wojewódzką nagrodę w dziedzinie ochrony środowiska w 1996r. W lutym 2004 roku do MPGOiEO "MASTER" przystąpiły kolejne dwie gminy tj. Imielin i Chełm Śląski. Tym samym Spółka "MASTER" stała się przedsiębiorstwem o charakterze regionalnym.

Historia działalności Master-Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przedstawia się następująco:
- selektywną zbiórkę odpadów w Tychach wprowadzono po raz pierwszy w 1999r.
- całe Tychy objęte są systemem selektywnego zbierania odpadów (szkła, plastiku i papieru) od 2002r.,
- w latach 2001 - 2002 wybudowano dwie rejonowo zbiornice odpadów w Kobiórze i Wyrach,
- w 2002r. wybudowano Halę Segregacji Odpadów,
- w 2004r. utworzony został przy składowisku Gminny Punkt Odbioru Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) i rozpoczęto nieodpłatne ich przyjmowanie od mieszkańców,
- w 2005r. rozpoczęta została zbiórka baterii,
- w 2005r. wprowadzono pilotażową zbiórkę odpadów biodegradowalnych na Tychach, a od 2007 r. zbiórką objęte zostało całe miasto,
- od 2007r. Spółka jest wytwórcą energii elektrycznej i cieplnej tzw. zielonej z odnawialnych źródeł energii.
- w listopadzie 2014 roku uruchomiony został Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Wykorzystano w nim najnowsze dostępne technologie stosowane obecnie w Europie i na świecie, przez co jest to jeden z najnowocześniejszych w pełni zautomatyzowanych zakładów biologiczno - mechanicznego przetwarzania odpadów.
Historia