ISO 14001, ISO 9001, EMAS

Mając na uwadze dążenie do zapewnienia świadczenia usług o najwyższym standardzie Spółka wdrożyła:
- system zarządzania jakością ISO 9001,
- i system zarządzania środowiskowego ISO 14001,
oraz
- Krajowy System Ekozarządzania i Audytu EMAS oparte o wymagania międzynarodowych norm.

Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie utrzymania rejestracji MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. w rejestrze organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) pod numerem PL 2.24-005-14 i jest uprawniona do stosowania logo EMAS:
GDOŚ-wpis do rejestru EMAS

Deklaracja EMAS

Księga Jakości

Polityka Jakości i środowiska EMAS

MASTER wyróżniony z okazji 20-lecia EMAS
http://www.master.tychy.pl/master-wyrozniony-z-okazji-20-lecia-emas-n204.pl.html
ISO 14001, ISO 9001, EMAS

Certyfikat ISO