Mgr inż.Andrzej Kowol (ur. 6 września1960 roku w Mszanie) ukończył studia na Politechnice Śląskiej na Wydziale Transportu, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Od 1998 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskie sp. z o.o. w Tychach.

W 2002 roku uzyskał certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób. W ramach realizowania polityki ekologicznego transportu publicznego w 1999 roku wprowadził do eksploatacji autobusy napędzane LPG, a od roku 2006 napędzane CNG, sukcesywnie zastępując pojazdy zasilane olejem napędowym. W 2005 roku wdrożył w PKM Zintegrowany System Zarządzania ISO.

Systematycznie umacniał pozycję PKM na rynku przewoźników m.in. poprzez opracowany i wdrożony wieloletni plan restrukturyzacji Spółki, co doprowadziło w 2015 roku do zawarcia przez Spółkę dziesięcioletniej umowy z Miastem Tychy na wykonywanie autobusowego transportu publicznego.

Uczestnik, prelegent oraz współorganizator licznych konferencji poświęconych zrównoważonemu rozwojowi transportu, ekologii w transporcie oraz autobusowej komunikacji miejskiej.

W 2014 roku uhonorowany odznaką IGKM „Zasłużony dla komunikacji miejskiej”, a w 2016 roku Srebrną Odznaką za zasługi dla Województwa Śląskiego.