Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej "MASTER" Sp. z o.o.
Adres:
ul. Grota Roweckiego 44

43-100 Tychy
woj. śląskie

Telefon: (32) 3276950, 2279681-82
Faks: (32) 2198427

Informacje: Składowisko Odpadów Komunalnych w
Tychach-Urbanowicach ul. Serdeczna 100
tel.(32) 216 94 95

ZAMÓWIENIE KONTENERA:
Tel. (32) 216 46 60
(32) 216 46 50


GODZINY OTWARCIA:

Zarząd Spółki, ul. Grota Roweckiego 44, TYCHY:
od poniedziałku do piątku - 7.30 - 15.30

Składowisko Odpadów Komunalnych - ul. Serdeczna 100, TYCHY
od poniedziałku do piątku - 6.00 - 21.00
soboty - nieczynne


Konto bankowe:
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
ODDZIAŁ KATOWICE
66 1540 1128 2001 7043 4977 0004

Wpis do rejestru handlowego:
Sąd Rejonowy w Katowicach - Wydział VIII
Gospodarczo-Rejestrowy KRS 0000078561

NIP: 646-23-47-267

Regon: 273854704

Kapitał zakładowy: 7.330.500

Nasi Pracownicy