Aktualności

STATUS REGIONALNEJ INSTALACJI MBP

23.03.2015

UCHWAŁĄ NR V/6/21/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” wprowadza się następujące zmiany: w tabeli „Wykaz instalacji do mechaniczno-biologicznego...

więcej...

Wizyta KFDZOM na zakładzie

19.03.2015

Dnia 19.03.2015r. gościliśmy za zakładzie przedstawicieli Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Celem podnoszenia i weryfikacji wiedzy związanej z praktyką i funkcjonowaniem instalacji do przetwarzania i zagospodarowywania odpadów komunalnych Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast rozpoczęło cykl objazdów...

więcej...

Twoje Tychy - relacja z Dnia Otwartego

17.03.2015

Dnia 17.03.2015r. w wydaniu nr 11/382 Tygodnika Twoje Tychy ukazała się obszerna relacja z organizowanego 14.03.2015r. na terenie zakładu Master dnia otwartego, zapraszamy do artykułu: http://issuu.com/tychy.pl/docs/tt_382/3?e=8576085/11889174

więcej...

Nowoczesne technologie

Dzięki zastosowaniu najnowszych technik i technologii stosowanych obecnie w Europie i na świecie poprzez wprowadzenie najnowszej, specjalistycznej technologii do sortowania odpadów, w tym za pomocą separatorów optoelektronicznych i balistycznych oraz zastosowanie do przeróbki odpadów biodegradowalnych technologii fermentacji beztlenowej z odzyskiem metanu, Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach jest jednym z najnowocześniejszych zakładów w Polsce.

SZCZEGÓŁY:

WWW.ZAKLAD.MASTER.TYCHY.PL

Posiadamy certyfikaty

EMAS

EMAS

ISO:  9001   ISO: 14001

ISO: 9001 ISO: 14001