• Data wydarzenia
 • 2018-05-17   (czwartek) – KONFERENCJA – MEDIATEKA
 • 2018-05-18 (piątek) – UROCZYSTA GALA – MEDIATEKA

Monografia Naukowa Master-Odpady i Energia Sp. z o.o.

Konferencja pn. „Gospodarka zrównoważona w działaniach przedsiębiorstw sektora usług komunalnych. Konkurencja-kooperacja-przyszłość. Nauka dla praktyki”
POD HONOROWYM PATRONATEM:
Andrzeja Dziuby, Prezydenta Miasta Tychy
dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE, JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
WSPÓŁORGANIZATOR:
Polska Izba Ekologii
PARTNERZY WYDARZENIA:
SUEZ Południe Sp. z o.o., REMONDIS Sp. z o.o.
PATRONATY MEDIALNE :
Magazyn Ekologia, Tygodnik Twoje Tychy
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Szczegółowy program uroczystości

Czytaj więcej
Czytaj więcej

Prelegenci Jubileuszowej Konferencji

Swoją obecnością zaszczycą nas:

Dr Sebastian Twaróg

„Innowacyjność w działalności prośrodowiskowej – autoteliczne studium przypadku”.

Dr inż. Ryszard Wasielewski

„Problem zagospodarowania potencjału wytwórczego paliw z odpadów w Polsce”.

Dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

„Gospodarka obiegu zamkniętego”.

Dr hab. inż. Edyta Brzychczy

„Kierunki zastosowań ICT w procesach gospodarki odpadami”.

Dr hab. inż. Jurand Bień

„Wybrane trendy w kształtowaniu gospodarki odpadami”.

Prof. dr hab. Marek Szczepański

„Ojczyzna prywatna i rozwój zrównoważony”.

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

„Czynniki determinujące skłonność do zachowań prośrodowiskowych młodzieży ze Śląska – rozpoznanie pilotażowe”.

Dr Agnieszka Sobol

„Rola mieszkańców w budowaniu miejskiej gospodarki obiegu zamkniętego”.

Mgr inż. Andrzej Kowol

„Eko-marka przedsiębiorstwa usług transportu publicznego, przez pryzmat relacji z podmiotami sektora gospodarki odpadami; mono-, czy multiwartość?”.

Mgr inż. Zbigniew Gieleciak

„Synergia działania branży wodno-kanalizacyjnej, odpadowej i energetycznej motorem zrównoważonego rozwoju miasta w idei SMART CITY”.

Mgr inż. Radosław Wojewoda

„Gospodarka odpadami na przykładzie Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. – wczoraj, dziś i jutro”.

Program Jubileuszu

Poniżej godzinowy plan dwudniowych obchodów:

 • 9:00 – Rejestracja Gości
 • 10:00 – Uroczyste otwarcie Konferencji
 • 10:30 – SESJA NR 1 – „INTELIGENTNA GOSPODARKA ODPADAMI W UJĘCIU SYSTEMOWYM”
 • 11:45 – Przerwa
 • 12:00 – SESJA NR 2 – „ZRÓWNOWAŻONA RZECZYWISTOŚĆ – MIKRO- I MAKROUWARUNKOWANIA”
 • 13:00 – Przerwa na lunch
 • 14:15 – SESJA NR 3 – „PODMIOTY ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI KONKURENCJA-KOOPERACJA-PRZYSZŁOŚĆ”
 • 15:00 Dyskusja otwarta
 • 15:30 – Zakończenie konferencji
 • 18:00 – 20.30 – Uroczysta Gala Jubileuszowa na Sali Koncertowej MEDIATEKI

Galeria

“Porozumienie o współpracy” pomiędzy Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH, a firmą Master

Uroczyste Otwarcie MZKZOK

Rozruchy technologiczne

Zwiedzanie zakładu – Dni Otwarte Funduszy Europejskich