Historia działalności Master-Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach

 

 • w 1994 roku wybudowane zostało Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach spełniające wymagania z zakresu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Inwestycja ta uzyskała prestiżową wojewódzką nagrodę w dziedzinie ochrony środowiska w 1996r.
 • w styczniu 1998 roku gminy: Tychy, Bieruń, Bojszowy, Kobiór, Lędziny, Wyry w celu wspólnej realizacji gospodarki odpadami utworzyły Spółkę “MASTER”.
 • archiwalne artykuły prasowe

 • w 1999r. po raz pierwszy wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów w Tychach.
 • archiwalne artykuły prasowe

 • w latach 2000 – 2002 wybudowano dwie Rejonowe Zbiornice Odpadów: w Kobiórze i Wyrach.
 • archiwalne artykuły prasowe

  archiwalne artykuły prasowe

 • w 2002r. wybudowano Halę Segregacji Odpadów – sortownię odpadów, w której zebrany selektywnie „u źródła” surowiec był doczyszczany, a następnie przekazywany do specjalistycznych firm, zajmujących się przetwarzaniem odpadów.
 • w lutym 2004 roku do Spółki “MASTER” przystępują dwie kolejne gminy Imielin i Chełm Śląski.
 • w 2004r. wdrożony został program zbiórki odpadów niebezpiecznych.
 • więcej

 • w 2005r. wdrożony został program zbiórki baterii,
 • w 2005r. rozpoczęto budowę instalacji eksploatacji biogazu – odgazowania składowiska, która miała za zadanie wykorzystać tzw. gaz składowiskowy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE.
 • w 2005r. wprowadzono pilotażową zbiórkę odpadów biodegradowalnych w Tychach.
 • w 2005r. – nastąpiła pierwsza certyfikacja Spółki w Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Systemie Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
 • w 2006r. wdrożony został program zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • od 2007r. Spółka jest wytwórcą energii elektrycznej i cieplnej tzw. zielonej z odnawialnych źródeł energii OZE.
 • w latach 2008 – 2014 w ramach realizacji edukacji ekologicznej, Spółka była organizatorem Festiwalu Nauki i Ekologii „EKO-MASTER” w Tychach.
 • w 2010r. ruszył program dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych NFOŚiGW, który promowany był przez Spółkę „Master”.
 • lata 2011 – 2014r. realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach”.
 • w dniu 24.11.2014r. – Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach został przekazany do eksploatacji przez Głównego Wykonawcę – Strabag Polska – firmie Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach – podpisano końcowy protokół odbioru.
 • w dniu 06.03.2015r. nastąpiło uroczyste otwarcie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach.
 • w dniu 16.03.2015r. Instalacji MASTER-ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o. w Tychach został nadany status INSTALACJI REGIONALNEJ MBP, tj. instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) dla Regionu IV.
 • UCHWAŁA NR V/6/21/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 16.03.2015r.
  więcej

 • w dniu 16.07.2015r. podpisano „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, a MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w zakresie współpracy obejmującej prowadzenie i inicjowanie prac naukowo-badawczych.
 • więcej

 • od 2015r. Spółka realizuje kampanię ekologiczną pt. „SEGREGACJA POPIOŁU”,
 • od marca 2016r. Spółka wdrażana i na bieżąco aktualizuje ECOHARMONOGRAMAPLIKACJĘ MOBILNĄ WYWOZOWĄ NA TELEFON.
 • od 2017r. Spółka realizuje kampanię ekologiczną pn. „NIE DLA SPALANYCH ODPADÓW”.
 • w dniu 24.04.2017r. Uchwałą nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 dot. o podziały na III regiony, Instalacji MASTER-ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o. w Tychach został nadany status INSTALACJI REGIONALNEJ MBP dla Regionu III woj. śląskiego.
 • UCHWAŁA NR V/37/7/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 24.04.2017r.

  więcej    

 • od 2017r. Spółka realizuje kampanię ekologiczną pn. „SEGREGUJ PO NOWEMU – SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW – KORZYŚCI I ZMIANY”.
 • w dniu 22.08.2017r. MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. otrzymało zgodę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie wysokiej jakości środka poprawiającego jakość gleb pn. „KOMPO MASTER-1” do obrotu, a 11.10.2017r. na wprowadzenie środka pn. “KOMPO MASTER-2”.
 • więcej

 • w dniu 19.12.2017r. zostało zawarte “Porozumienie o współpracy” pomiędzy Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH, a firmą Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. z Tychów. Porozumienie jest deklaracją współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i inicjowania prac naukowo-badawczych.
 • więcej
  galeria

 • w styczniu 2018r. uzupełniona została infrastruktura dotycząca dodatkowej wentylacji boksów na RDF w celu poprawy jakości paliwa RDF.
 • w marcu 2018r. nastąpił odbiór inwestycji dotyczącej rozbudowy istniejącego zakładu o plac z zadaszonymi boksami na dojrzewanie i przechowywanie świeżego kompostu uzyskanego z zielonych odpadów.
 • w marcu 2018r. – w ramach rozbudowy zakładu uzupełniona została infrastruktura związana z zagospodarowaniem paliwa alternatywnego (RDF) pozyskiwanego z przetwarzania odpadów komunalnych, o zadaszenie strefy załadunku RDF.