Dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Obecnie kierownik Katedry Technologii i Urządzeń do Zagospodarowania Odpadów na Wydziale Inżynierii Energetyki i Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dyrektor programu Clean Fossil and Alternetive Fuels Energy i dyrektor ds. Edukacji Innoenergy Central Europe.

Autor ponad 120 publikacji naukowych, promotor 1 doktoratu i ponad 50 pracy magisterskiej. Brał udział w 40 projekcie naukowo-badawczym, w tym kierował 5 indywidualnymi projektami badawczymi i 2 projektami przemysłowymi.

Zainteresowania badawcze: analiza oddziaływania na środowisko, LCA, paliwa alternatywne i energetyczne wykorzystanie odpadów, technologie gospodarki odpadami gospodarki odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego.