Dr hab. inż. Edyta Brzychczy, prof. AGH

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej.

Członek Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa oraz Sekcji Ekonomiki i Organizacji Górnictwa KG PAN. Członek Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją.

Autorka i współautorka ponad 90 publikacji m.in. z zakresu modelowania i optymalizacji procesów oraz zaawansowanych technik analizy danych w zastosowaniach przemysłowych.

Kierownik i wykonawca projektów badawczych i rozwojowych oraz prac dla przemysłu. Uczestniczka ponad 50 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.