GODZINY: 10:00 – 15:30,

MIEJSCE: MEDIATEKA TYCHY – al. Piłsudskiego 16, 43-100 Tychy

 

Jubileusz 20-lecia Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.
PROGRAM KONFERENCJI
Konferencja pn. „Gospodarka zrównoważona w działaniach przedsiębiorstw sektora usług komunalnych. Konkurencja-kooperacja-przyszłość. Nauka dla praktyki”

POD HONOROWYM PATRONATEM:

Andrzeja Dziuby, Prezydenta Miasta Tychy
dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE, JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

WSPÓŁORGANIZATOR:

Polska Izba Ekologii

PARTNERZY WYDARZENIA:
SUEZ Południe Sp. z o.o. , REMONDIS Sp. z o.o.

PATRONATY MEDIALNE :
Magazyn Ekologia, Tygodnik Twoje Tychy

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Celem głównym konferencji pn. „Gospodarka zrównoważona w działaniach przedsiębiorstw sektora usług komunalnych. Konkurencja-kooperacja-przyszłość. Nauka dla praktyki” będzie wymiana myśli i doświadczeń specjalistycznych poprzez prezentacje dorobku naukowego w zakresie problematyki zrównoważonej gospodarki w działaniach przedsiębiorstw sektora usług komunalnych oraz konfrontacja nauki z dobrymi praktykami podmiotów sektora usług komunalnych i jednostek kooperujących. Poruszone zostaną zagadnienia z zakresu systemowości działania przedsiębiorstw usług komunalnych w wymiarze podmiotowym, narzędziowym i procesowym. Zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania zastosowane przez Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Przedstawione zostaną wyzwania  i sposoby im sprostania w perspektywie strategicznej.

Biorąc pod uwagę zakładany wysoki poziom merytoryczny wykładów i prelekcji oraz zacne grono ekspertów mamy nadzieję, iż zorganizowana konferencja stanie się platformą wymiany opinii i przysłuży się działalności związanej z szeroko rozumianą gospodarką odpadami, w relacjach kooperacyjnych nauka-biznes.

 

– godz. 9:00 – Rejestracja Gości

– godz. 10:00 – Uroczyste otwarcie Konferencji

godz. 10:30 – SESJA NR 1 – „INTELIGENTNA GOSPODARKA ODPADAMI W UJĘCIU SYSTEMOWYM”

WIODĄCE TEMATY

 

– godz. 11:45 – przerwa

– godz. 12:00 – SESJA NR 2 – „ZRÓWNOWAŻONA RZECZYWISTOŚĆ – MIKRO- I MAKROUWARUNKOWANIA”

WIODĄCE TEMATY:

 

– godz. 13:00 – przerwa na lunch

– godz. 14:15 – SESJA NR 3 – PODMIOTY ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI; KONKURENCJA-KOOPERACJA-PRZYSZŁOŚĆ”

WIODĄCE TEMATY:

 

– godz. 15:00  dyskusja otwarta,

– godz. 15:30  zakończenie konferencji

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach Jubileuszu 20-lecia Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. pn. “Gospodarka zrównoważona w działaniach przedsiębiorstw sektora usług komunalnych. Konkurencja-kooperacja-przyszłość. Nauka dla praktyki”, która odbędzie się 17.05.2018 r. o 10.00 w tyskiej Mediatece (al. Piłsudskiego 16, Tychy).

 
W załączeniu przesyłamy zaproszenie.
Zaproszenie

 

Udział w konferencji jest bezpłatny wyłącznie po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na maila: jubileusz@master.tychy.pl do 14.05.2018 r.
Karta zgłoszenia
 

Ilość miejsc ograniczona! O udziale konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dodatkowe informacje na temat konferencji:
• tel. 32 70 70 140