Dr Sebastian Twaróg

Adiunkt w Katedrze Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach (dziś Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) w 2009 r., zaś w 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na podstawie nowatorskiej rozprawy pt.: Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce, za którą otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce logistyki, logistyki społecznej, logistyki w ochronie zdrowia, sieci logistycznych, logistyce zwrotnej, koordynacji i bliskości międzyorganizacyjnej w łańcuchach dostaw.

Jest autorem i współautorem 2 monografii i ponad 50 publikacji w języku polskim i angielskim. Swoje prace prezentował na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych