Dr inż. Ryszard Wasielewski

Adiunkt w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, specjalizując się w zakresie problematyki termicznych metod przeróbki węgla i odpadów.

Ekspert Polskiej Izby Ekologii w dziedzinie: gospodarka odpadami.

Członek Komitetu Technicznego 216 ds. odpadów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Członek Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Gospodarki w zakresie technologii zagospodarowania odpadów.

Współautor ekspertyz dla Ministra Środowiska dotyczących zagadnień związanych ze standaryzacją paliw z odpadów oraz możliwością klasyfikacji energii elektrycznej wytwarzanej z ich udziałem jako pochodzącej z OZE. Autor ponad 200 publikacji i referatów dotyczących problematyki ochrony środowiska, w tym również wytwarzania i wykorzystania paliw z odpadów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych, monografiach i materiałach konferencyjnych.