Prof. dr hab. inż.  Jacek Szołtysek

Kierownik Katedry Logistyki Społecznej. Swoje zainteresowania naukowe od ponad 15 lat skupia na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, w ochronie zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej. Zainicjował nowe kierunki badań w obszarze logistyki miasta, zwrotnej oraz nowy obszar stosowania logistyki – logistyki społecznej.

Autor 7 podręczników akademickich i 6 monografii naukowych, 57 rozdziałów w monografiach naukowych, ponad 130 artykułów naukowych publikowanych w kraju i poza jego granicami. Redaktor naukowy 17 prac naukowych.

Prowadzi wykłady z logistyki miasta na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, w Polsce, Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie i Palestynie oraz na studiach podyplomowych. Swoje prace prezentował na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.

Ekspert w obszarze funkcjonowania miast. Nagrodzony nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego podręcznik: „Podstawy Logistyki Miejskiej. Wydanie drugie poszerzone” w 2008 roku otrzymał Nagrodę Specjalną Dziennikarzy za najlepszy podręcznik akademicki. Wydana w 2016 roku nakładem PWE w Warszawie monografia „Logistyka miasta” zdobyła w grudniu 2017 r. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe.