Dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz, od początku swojej kariery akademickiej związany z Wydziałem Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

Zainteresowania naukowe to tematyka związana z gospodarką odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

Autor i współautor ponad stu oryginalnych i przeglądowych prac naukowych z tego zakresu.