Aktualności

Wizyta studentów

10.04.2015

Dnia 10.04.2015r. gościliśmy za zakładzie dwie grupy studentów: słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tychach – III sekcja turystyczna oraz studentów II roku Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Przypominamy, iż 9 maja 2015 (sobota) na terenie firmy MASTER odbędzie się kolejny Dzień Otwarty, podczas którego każdy będzie miał...

więcej...

DZIEŃ OTWARTY-09.05.2015r.

08.04.2015

Tylko w Tychach – najnowocześniejsze technologie przetwarzania odpadów – przyjdź i zobacz! W sobotę 09 maja 2015r. MASTER-ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o. w Tychach planuje udostępnić dla zwiedzających jeden z najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowanych zakładów biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów w Polsce...

więcej...

MASTER - RIPOK

03.04.2015

Instalacji MASTER-ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o. w Tychach został nadany status INSTALACJI REGIONALNEJ MBP-instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) dla Regionu IV - do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin zlokalizowanych na południowym obszarze województwa śląskiego. UCHWAŁĄ NR V/6/21/2015...

więcej...

Nowoczesne technologie

Dzięki zastosowaniu najnowszych technik i technologii stosowanych obecnie w Europie i na świecie poprzez wprowadzenie najnowszej, specjalistycznej technologii do sortowania odpadów, w tym za pomocą separatorów optoelektronicznych i balistycznych oraz zastosowanie do przeróbki odpadów biodegradowalnych technologii fermentacji beztlenowej z odzyskiem metanu, Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach jest jednym z najnowocześniejszych zakładów w Polsce.

SZCZEGÓŁY:

WWW.ZAKLAD.MASTER.TYCHY.PL

Posiadamy certyfikaty

EMAS

EMAS

ISO:  9001   ISO: 14001

ISO: 9001 ISO: 14001

bip_big