Aktualności

Листівка "Як правильно сортувати відходи?" українською мовою

21.07.2022

Ulotka „Jak prawidłowo segregować odpady?” po ukraińsku

ЯК ПРАВИЛЬНО СОРТУВАТИ ТА ВИКИДАТИ ВІДХОДИ (СМІТТЯ)?
- z myślą o ukraińskich mieszkańcach miasta została opracowana ulotka „Jak prawidłowo segregować odpady?” w języku ukraińskim.
Prawidłowe postępowanie z odpadami przynosi wiele korzyści, przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego, a także wpływa na komfort życia. Przypominamy mieszkańcom oraz edukujemy gości z Ukrainy, jakie zasady segregacji odpadów obowiązują w Tychach.
Ulotka zawiera podstawowe informacje dot. prawidłowej segregacji odpadów, obowiązujące w mieście – z pewnością ułatwi to sposób postępowania z odpadami segregowanymi, takimi jak szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, odpadami bio-kuchennymi, zielonymi oraz popiołem. Ponadto można się dowiedzieć, które odpady nie powinny znaleźć się w workach lub pojemnikach przeznaczonych do segregacji i gdzie powinny trafić.
Informacje o sposobie utylizacji odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych należy uzyskać w spółdzielni lub u osób u których Państwo mieszkacie.
Pobierz instrukcję w języku ukraińskim:
ULOTKA - PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW - J. UKRAIŃSKI

Листівка "Як правильно сортувати відходи?" українською мовою

ЯК ПРАВИЛЬНО СОРТУВАТИ ТА ВИКИДАТИ ВІДХОДИ (СМІТТЯ)?
- для українських мешканців міста розроблена україномовна листівка «Як правильно сортувати відходи?».
Правильне поводження з відходами приносить багато користі, допомагає поліпшити стан довкілля та впливає на комфорт життя. Нагадуємо мешканцям та навчаємо гостей з України правил сортування (сегрегації) відходів, які впроваджено у місті Тихи.
Листівка містить основну інформацію про правильне сортування відходів в місті, що, безумовно, полегшить процеси поводження та утилізації з відсортованими відходами, такими як скло, папір, метали, пластмаси, біо-відходи, зелень та попіл. Крім того, можна дізнатися, які відходи не повинні бути в мішках або контейнерах для сортування і куди їх потрібно викинути.
Інформацію про спосіб викидання великогабаритного та будівельного сміття потрібно взнати в спілці управління будинком або у людей, в яких ви проживаєте.
ЗАВАНТАЖИТИ ЛИСТІВКУ УКРАЇНСЬКОЮ:
ULOTKA - PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW - J. UKRAIŃSKI