Energetyka odnawialna

Energetyka odnawialna

Energetyka odnawialna Energetyka odnawialna Energetyka odnawialna Energetyka odnawialna

Na prowadzoną działalność Spółka MASTER posiada wydaną przez Prezesa URE koncesję na produkcję odnawialnej energii elektrycznej.

KONCESJA