CENNIK-przyjęcie odpadów do zagospodarowania

CENNIK-PRZYJĘCIE ODPADÓW DO ZAGOSPODAROWANIA W MIĘDZYGMINNYM ZAKŁADZIE KOMPLEKSOWEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYCHACH, UL. LOKALNA 11:

PRZYJĘCIE
ODPADÓW DO ZAGOSPODAROWANIA

zgodnie z cennikiem
- decyduje waga zakładu

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY - 2021 ROK
- zał. do Uchwały Zarządu nr 195/2020 z dn. 30.12.2020 r.:
CENNIK 2021-zał. do Uchwały nr 195/2020

Uprzejmie informujemy, iż udział kosztów rekultywacji składowiska
w 1 Mg [tonie] odpadów przyjętych do składowania wynosi 5,30 zł.

ROZLICZENIE - faktura zostanie przesłana na adres wskazany na zamówieniu.

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

W 2020 r. uruchomiona została usługa elektronicznego przesyłania faktur. W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania faktur drogą elektroniczną, prosimy o podpisanie stosownego oświadczenia zamieszczonego obok i przesłanie w formie pisemnej na adres:
MASTER – ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o.,
ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy
lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: faktury@master.tychy.pl

Plik do pobrania:
OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR przesyłanych drogą elektroniczną