Lokalizacje PSZOK

PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do których każdy mieszkaniec miasta ma możliwość we własnym zakresie (zgodnie z limitami określonymi w Regulaminach PSZOK) dostarczyć odpady takie jak: papier, tekturę, metal, złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony samochodowe, itp.

LOKALIZACJE PSZOK - GMINY WSPÓLNIKÓW:

PSZOK - TYCHY - UL. SERDECZNA + UL. DOJAZDOWA:

Regulamin PSZOK - UCHWAŁA RADY MIASTA TYCHY NR XVI33920 z dn. 30.04.2020 r.

INFORMATOR PSZOK - TYCHY - aktualizacja październik 2022

Szablon - Upoważnienie do oddania odpadów w PSZOK Tychy - 2023 r.:
UPOWAŻNIENIE DO ODDANIA ODPADÓW

Dane kontaktowe

PSZOK – TYCHY
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Tychy

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
ZMIANA LOKALIZACJI - 2022 r.:

Uprzejmie informujemy mieszkańców Miasta Tychy, iż w dn. 24.10.2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Katowickiej został zamknięty. Jednocześnie od dn. 22.10.2022 funkcjonuje nowa lokalizacja PSZOK - Tychy, ul. Dojazdowa (przy ul. Mikołowskiej - Dzielnica Wilkowyje). Istnieje możliwość dostarczania odpadów zarówno na nową lokalizację PSZOK ul. Dojazdowa, jak i na ul. Serdeczną.

LOKALIZACJE PSZOK – TYCHY:

Lokalizacja PSZOK

PSZOK - TYCHY, SERDECZNA

PSZOK - TYCHY, SERDECZNA
Tychy, ul. Serdeczna,
Dzielnica Urbanowice naprzeciw Firmy Boryszew S.A. Oddział Maflow
GODZINY OTWARCIA - TYCHY
Poniedziałek - piątek: 6.30 - 21.00
Sobota: 9.00 - 13.00

PSZOK - TYCHY, DOJAZDOWA - CZYNNE od 21.10.2022
(Dzielnica Wilkowyje, przy ul. Mikołowskiej)

PSZOK - TYCHY, DOJAZDOWA
Tychy, ul. Dojazdowa,
Dzielnica Wilkowyje
GODZINY OTWARCIA - TYCHY
Poniedziałek - piątek: 6.30 - 21.00
Sobota: 9.00 - 13.00

PSZOK -CHEŁM ŚLĄSKI

Chełm Śląski,
ul. Techników 25, teren nieczynnej oczyszczalni ścieków
GODZINY OTWARCIA - CHEŁM ŚLĄSKI:

poniedziałek: 10:00 – 18:00,
wtorek: 9:00 – 17:00,
środa: 9:00 – 17:00,
czwartek: 9:00 – 17:00,
piątek: 10:00 – 18:00,
sobota: 9:00 – 13:00,
niedziela: NIECZYNNE

WIĘCEJ:
http://www.chelmsl.pl/gospodarka-odpadami/komunikaty-ogloszenia

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski - UCHWAŁA

Regulamin - szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów - UCHWAŁA

Dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych - UCHWAŁA

PSZOK - WYRY

Wyry, ul. Słoneczna 50

GODZINY OTWARCIA - WYRY:
Poniedziałek: 10.00 – 18.00
Wtorek: 9.00 – 16.30
Środa: 9.00 – 16.30
Czwartek: 10.00 – 18.00
Piątek: 12.30 – 16.30
Sobota: 9.00 – 14.00

WIĘCEJ: https://ekoportal.wyry.pl/

PSZOK - LĘDZINY

REGULAMIN LĘDZINY
Lędziny, ul. Fredry 98

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
SZCZEGÓŁY:
http://www.ekorec.pl/porz_czy.html

PSZOK - KOBIÓR

Kobiór, ul. Centralna

GODZINY OTWARCIA - KOBIÓR:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota: 8:00 - 15:00

  • PSZOK Kobiór - Wielka Sobota
    Uprzejmie informujemy, iż w dn. 08.04.2023 (Wielka Sobota) PSZOK w Kobiórze czynny będzie w godzinach: 08:00 – 13:00.

WIĘCEJ: https://kobior.pl/ekologia---harmonogram-wywozu-odpadow---dane-teleadresowe-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych

PSZOK - IMIELIN

Imielin, ul. Nowozachęty,
naprzeciwko ul. Przemysłowej

GODZINY OTWARCIA-IMIELIN:
Środa: od 11.00 do 19.00,
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: od 9.00 do 17.00,
Sobota od 10.00 do 15.00
REGULAMIN IMIELIN:
http://imielin.pl/files/sabina/BM.0050.47.2016.pdf
WIĘCEJ:
https://www.imielin.pl/pl/398/0/odpady-komunalne.html

PSZOK - BOJSZOWY

Bojszowy, ul. Gościnna,
obok oczyszczalni ścieków

GODZINY OTWARCIA - BOJSZOWY:
Poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
Sobota: 7:00 - 14:00
WIĘCEJ: https://bojszowy.pl/gospodarka-odpadami-ii/

PSZOK - BIERUŃ NOWY

Regulamin PSZOK-BIERUŃ
Bieruń Nowy, ul. Jagiełły, na terenie oczyszczalni ścieków BPIK

GODZINY OTWARCIA - BIERUŃ:
• poniedziałek – nieczynne
• wtorek – piątek - 11.00 - 18.00
• sobota - 8.00 - 14.00
WIĘCEJ:
https://www.bpik.com.pl/cat_doc/pszok/

PSZOK - BIERUŃ STARY

Bieruń Stary, ul. Chemików,
na terenie oczyszczalni ścieków BPIK

GODZINY OTWARCIA - BIERUŃ:
• poniedziałek – nieczynne
• wtorek – piątek - 11.00 - 18.00
• sobota - 8.00 - 14.00
WIĘCEJ:
https://www.bpik.com.pl/cat_doc/pszok/

PSZOK – ŁAZISKA GÓRNE:
Łaziska Górne, ul. Łazy 7a

GODZINY OTWARCIA - ŁAZISKA GÓRNE:
Poniedziałek – piątek:
9.00 – 20.00 (od maja do października)
Poniedziałek – piątek:
9.00 – 17.00 (od listopada do kwietnia)
Sobota: 9.00 – 17.00 – (cały rok)