RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych jest MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach,
ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy, (KRS: 0000078561, NIP: 646-23-47-267, REGON: 273854704)
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
kontakt: iodo@master.tychy.pl, telefon: +48 609 235 575.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez MASTER- Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną.
4. W przypadkach postępowań reklamacyjnych, których Państwo będziecie stroną, podstawą do przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit b i c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby oraz podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
6. W przypadkach, które dotyczą Państwa danych osobowych, można żądać od administratora danych osobowych prawa: dostępu do treści danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania umowy. Dane mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz w celach niezbędnych do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
9. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi, można dodatkowo skorzystać z prawa do:
a) wycofania zgody, w zakresie w jakim dane są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
b) przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Obowiązek informacyjny

Polityka Prywatności