Aktualności

Działania pomocowe na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy

29.03.2022

Działania pomocowe organizowane przez Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy.

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach wspiera inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenia i fundacje bezpośrednio zaangażowane przy akcjach pomocowych na rzecz ukraińskich uchodźców wojennych. Wsparcie okazywane jest w ramach realizowanej w spółce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, której jednym z podstawowych zadań jest działalność charytatywna, tym samym pomocowa.
W ramach wsparcia, spółka Master bezpłatnie podstawia oraz odbiera kontenery, niezbędne przy remontach mieszkań, które przystosowywane są do zamieszkania przez rodziny uchodźców, głównie matki z dziećmi.
Jednocześnie informujemy, iż planujemy rozpocząć rozmowy z osobami, które wyrażą chęć podjęcia pracy fizycznej w zakładzie Spółki Master, bądź też z osobami, które wykażą się dodatkowymi kwalifikacjami niezbędnymi przy pracy na różnych stanowiskach, w tym z uprawnieniami na ciężkie samochody, np. kierowców. Planuje się zaoferować zatrudnienie do prac związanych z obsługą urządzeń, jak i do realizacji prostych prac fizycznych w zakładzie odzysku odpadów, np. na stanowisku sortowacz, w dziale produkcji i składowania, przy linii produkcyjnej przy odzysku surowców wtórnych. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w nowoczesnym zakładzie zagospodarowania odpadów, mogą składać CV w siedzibie Spółki, ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy.
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie, celem zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.