Aktualności

KONKURS EKOLOGICZNY "ekoJA-ekoTY-ekoMY" - ZAPRASZAMY KLASY I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

11.02.2020

MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach rusza z nową kampanią informacyjno – edukacyjną "ekoJA-ekoTY-ekoMY" nt. prawidłowej segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów BIO – kuchennych i zielonych: https://ekomaster.tychy.pl

W związku z powyższym zachęcamy młodzież do udziału w konkursie plastyczno – ekologicznym na opracowanie komiksu o segregacji odpadów BIO – należy przedstawić sposób na poprawę stanu środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki odpadów biodegradowalnych.
Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież klas I-III Szkół Podstawowych.
Celem konkursu jest:
- kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem przyrodniczym i odpowiedzialności za jego stan,
- propagowanie selektywnej zbiórki odpadów zarówno w domu, jak i w szkole – czyli w codziennym życiu,
- zachęcenie młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko przyrodnicze, poprzez przystępną formę jaką jest komiks,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi w celu wyrażenia swoich spostrzeżeń i obserwacji,
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, artystycznych i twórczych.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia znajdują się na nowej stronie edukacyjnej:
https://ekomaster.tychy.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres: eko@master.tychy.pl upływa 21.02.2020r.
Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11, 43 – 100 Tychy, w terminie od 21.02.2020r. do 23.03.2020r.
Na bazie nagrodzonej pracy konkursowej – komiksu wykonana zostanie kolorowanka, dotycząca zasad selektywnej zbiórki odpadów.

Zapraszamy do udziału w powyższym konkursie!

INFORMACJE W MEDIACH:

1. Twoje Tychy nr 6-11.02.2020-str.11

https://www.tychy.pl/wp-content/uploads/2020/02/tt638male.pdf

2.Echo nr 6-13.02.2020

https://master.tychy.pl/biblioteka/kampania-informacyjno-edukacyjna-ekoja-ekoty-eko-my/

3. Dziennik Zachodni nr 43(22.676)-21.02.2020

https://master.tychy.pl/biblioteka/kampania-informacyjno-edukacujna-ekoja-ekoty-ekomy/