Lokalizacja PSZOK

Zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem – INFORMACJA
PSZOK - ZAMKNIĘTE

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców oraz Pracowników Spółki Master, informujemy, iż Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) w:

  • Tychach (ul. Katowicka, ul. Serdeczna),
  • Wyrach (ul. Słoneczna),
  • Kobiórze (ul. Centralna),
  • Chełmie Śląskim (ul. Techników),
  • Bojszowach (ul. Gościnna),
  • Bieruniu (ul. Jagiełły, ul. Chemików)
  • Lędzinach (ul. Fredry)
    są zamknięte od dnia 16.03.2020 do odwołania.

  • PSZOK w Imielinie (ul. Nowozachęty) ponownie został otwarty - działa od dnia 30.03.2020 r.**

PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do których każdy mieszkaniec (po okazaniu dowodu osobistego) ma możliwość we własnym zakresie i za darmo dostarczyć (poza ustalonym dla nieruchomości harmonogramem) odpady takie jak: papier, tekturę, metal, złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony samochodowe, itp.

PSZOK - TYCHY:
Uprzejmie informujemy mieszkańców, iż został zlikwidowany PSZOK przy ulicy Mikołowskiej w Tychach.
SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA:
http://master.tychy.pl/pszok-tychy-informacja-n501.pl.html

Regulamin PSZOK

PSZOK - INFORMATOR PRZYJĘCIA ODPADÓW 2020

Poniżej lokalizacje na terenie gmin wspólników:

PSZOK - TYCHY, SERDECZNA

Tychy, ul. Serdeczna,
Urbanowice naprzeciw Firmy Boryszew S.A. Oddział Maflow

GODZINY OTWARCIA - TYCHY ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA Poniedziałek - piątek: 6.30 - 21.00
Sobota: 9.00 - 13.00

PSZOK - TYCHY, KATOWICKA

Regulamin PSZOK

Tychy, ul. Katowicka,
obok oczyszczalni ścieków w dzielnicy Czułów

GODZINY OTWARCIA - TYCHY ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA Poniedziałek - piątek: 6.30 - 21.00
Sobota: 9.00 - 13.00

PSZOK -CHEŁM ŚLĄSKI

Chełm Śląski,
ul. Techników 25, teren nieczynnej oczyszczalni ścieków
GODZINY OTWARCIA - CHEŁM ŚLĄSKI: ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA - od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00
- w soboty od 9:00 do 13:00

PSZOK - WYRY

Wyry, ul. Słoneczna 50

GODZINY OTWARCIA - WYRY: ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA Poniedziałek: 10.00 -18.00
Wtorek: 8.30 - 16.30
Środa: 8.30 - 16.30
Czwartek: 8.30 - 16.30
Piątek: 12.30 - 16.30
Sobota: 10.00 - 14.00

PSZOK - LĘDZINY

REGULAMIN LĘDZINY
Lędziny, ul. Fredry 98

GODZINY OTWARCIA ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA Poniedziałek - piątek: 8.00 - 20.00
Sobota: 9.00 - 13.00

PSZOK - KOBIÓR

Kobiór, ul. Centralna

GODZINY OTWARCIA ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota: 8:00 - 15:00

PSZOK - IMIELIN

REGULAMIN IMIELIN:
http://imielin.pl/files/sabina/BM.0050.47.2016.pdf

Imielin, ul. Nowozachęty,
naprzeciwko ul. Przemysłowej

GODZINY OTWARCIA-IMIELIN: OTWARTE OD 30.03.2020 r.
Środa: od 11.00 do 19.00,
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: od 9.00 do 17.00,
Sobota od 10.00 do 15.00

PSZOK - BOJSZOWY

REGULAMIN BOJSZOWY ULOTKA Bojszowy, ul. Gościnna,
obok oczyszczalni ścieków

GODZINY OTWARCIA ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA
Poniedziałek - piątek: 7.00 - 20.00
Sobota: 7:00 - 14:00

PSZOK - BIERUŃ NOWY

REGULAMIN BIERUŃ Bieruń Nowy, ul. Jagiełły, na terenie oczyszczalni ścieków BPIK

GODZINY OTWARCIA ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA
Poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
Sobota: 10.00 - 14.00

PSZOK - BIERUŃ STARY ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA

Bieruń Stary, ul. Chemików,
na terenie oczyszczalni ścieków BPIK