Aktualności

MASTER - RIPOK

03.04.2015

Instalacji MASTER-ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o. w Tychach został nadany status INSTALACJI REGIONALNEJ MBP-instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) dla Regionu IV - do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin zlokalizowanych na południowym obszarze województwa śląskiego.

UCHWAŁĄ NR V/6/21/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” wprowadza się następujące zmiany: w tabeli „Wykaz instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP)” dla Regionu IV: Instalacji MASTER-ODPADY I ENERGIA SP.Z O.O. W TYCHACH nadaje się status INSTALACJI REGIONALNEJ MBP. W zał. treść uchwały:
INSTALACJA REGIONALNA
http://bip.master.tychy.pl/ripok.59.html