Aktualności

MASTER WYRÓŻNIONY podczas konferencji COP24 - EMAS

14.12.2018

W dniu 14.12.2018 r. podczas konferencji COP24 w Katowicach odbył się side-event „EMAS – in practise”. W trakcie tego wydarzenia Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, wspólnie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Andrzejem Szwedą-Lewandowskim, wręczyli jubileuszowe certyfikaty EMAS 10 organizacjom najdłużej zarejestrowanym w Krajowym Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS). Wśród nich znalazła się firma MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. Pamiątkowe wyróżnienie odebrał przedstawiciel Zarządu Spółki MASTER – Pan Maciej Bodzioch.

Oprócz Ministra Środowiska oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w spotkaniu udział wzięli: Wiceminister Sławomir Mazurek, Dyrektor ds. polityki i koordynacji programu w Sekretariacie UNFCCC Martin Frick oraz eksperci krajowi i zagraniczni, którzy przedstawili najważniejsze zagadnienia związane z systemem EMAS.