Aktualności

MASTER wyróżniony z okazji 20-lecia EMAS

15.12.2015

Wspólnotowy system ekozarządzania i audytu EMAS ma 20 lat. Z tej okazji specjalne wyróżnienia od Komisji Europejskiej otrzymały organizacje najdłużej zarejestrowane w systemie. Wśród jedenastu podmiotów z Polski znalazła się również spółka MASTER-Odpady i Energia z Tychów.

EMAS jest nowoczesnym instrumentem zrównoważonego rozwoju i doskonale sprawdza się w firmach jako narzędzie zarządzania ochroną środowiska. Zapewnia ono osiąganie efektów ekologicznych oraz budowanie kapitału społecznego. Ułatwia również pracę administracji publicznej dzięki naciskowi, który kładzie na spełnienie wymagań prawnych ochrony środowiska. Rejestracja we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS jest dostępna dla organizacji działających w Polsce od 1 maja 2004 r.

W konferencji we Frankfurcie nad Menem wzięli udział uznani eksperci z całej Europy, przedstawiciele organizacji zarejestrowanych w systemie, weryfikatorów środowiskowych oraz administracji publicznej. Polskę zaprezentowała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), która przedstawiła krajowe doświadczenia związane z rozwojem EMAS.

Podczas konferencji podsumowano dwadzieścia lat funkcjonowania wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu EMAS. Uhonorowane zostały najdłużej zarejestrowane organizacje ze wszystkich krajów członkowskich. Wyróżnione zostały również polskie firmy. Specjalne wyróżnienia od Komisji Europejskiej otrzymało również jedenaście organizacji z Polski: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., RAFAKO S.A., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Bombardier Transportation Polska Spółka z o.o., Dolina Nidy Sp. z o.o., TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, „MASTER” Sp. z o.o. w Tychach, EDF Wybrzeże S.A., Arctic Paper Kostrzyn S.A., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.