Aktualności

Numer Rejestrowy BDO - OBOWIĄZKI

16.01.2020

Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 roku obowiązku posiadania numeru rejestrowego BDO, poniżej przedstawiamy najważniejsze obowiązki, które należy spełnić, aby odpady mogły zostać odebrane:
1. Zgodnie z nowymi przepisami początkiem roku zostanie wprowadzony nowy moduł ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami z wykorzystaniem BDO.
2. Każdy podmiot będący wytwórcą odpadów musi posiadać numer rejestrowy BDO, bez spełnienia obowiązku od 01 stycznia 2020 r. odpady nie zostaną odebrane z Państwa przedsiębiorstwa. Zwracamy się zatem z prośbą, aby dokonać rejestracji w jak najszybszym czasie.
3. Bez indywidualnego konta w BDO przedsiębiorca nie będzie mógł udostępnić odbierającemu odpady karty przekazania odpadów, a transportujący nie będzie mógł go odebrać.
4. Od 01.01.2020r. dla każdego planowanego odbioru odpadów Państwa obowiązkiem jest udostępnienie w systemie BDO potwierdzenia wygenerowania karty przekazania odpadów (KPO). Obowiązek ten należy spełnić co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą odbioru odpadów. W przypadku kiedy nastąpi zgłoszenie odbioru odpadów, a obowiązek udostępnienia KPO co najmniej dwa dni wcześniej nie zostanie spełniony odpady nie zostaną odebrane.
5. Wyjątkiem dla powyższych obowiązków jest fakt, gdy przedsiębiorca jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów i rejestracji w systemie BDO. Jeżeli wliczają się Państwo w tą grupę przedsiębiorców prosimy o pisemną informację przesłaną drogą pocztową lub elektroniczną, która będzie Państwa poświadczeniem ws. zwolnienia z prowadzenia ewidencji. Informacja ta będzie podstawą do możliwości odbioru odpadów bez konieczności udostępniania KPO poprzez system BDO. W przypadku nie otrzymania takiej informacji wymagane będzie udostępnienie KPO przed każdym odbiorem odpadów. Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne, aby odbiór odpadów z Państwa firmy po wprowadzeniu zmian od 01.01.2020 r. przebiegał płynnie bez opóźnień.