Praca

Praca w nowoczesnym zakładzie unieszkodliwiania odpadów

MASTER Odpady i Energia Sp. z o. o. zaprasza do składania CV kandydatów na stanowiska:

SORTOWACZdziale produkcji i składowania:
praca przy linii produkcyjnej odzysku surowców wtórnych.

Nasze wymagania:
• dyspozycyjność (praca w systemie II-zmianowym),
• umiejętność pracy w grupie,
• zaangażowanie i dynamizm w działaniu,
• komunikatywność.

ZAPEWNIAMY:
- stałą pracę na umowę o pracę,
- pełny pakiet świadczeń socjalnych,
- terminową wypłatę wynagrodzenia.

ŁADOWACZdziale logistyki:
praca przy załadunku odpadów podczas odbioru.

Nasze wymagania:
• dyspozycyjność (praca w systemie II zmianowym),
• umiejętność pracy w grupie,
• zaangażowanie i dynamizm w działaniu,
• komunikatywność.

ZAPEWNIAMY:
- stałą pracę na umowę o pracę,
- pełny pakiet świadczeń socjalnych,
- terminową wypłatę wynagrodzenia.

KIEROWCA - ŁADOWACZdziale logistyki:
praca przy załadunku odpadów podczas transportu.

Nasze wymagania:
• prawo jazdy kategorii: C, CE,
• dyspozycyjność (praca w systemie II-zmianowym),
• umiejętność pracy w grupie,
• zaangażowanie i dynamizm w działaniu,
• komunikatywność.

ZAPEWNIAMY:
- stałą pracę na umowę o pracę,
- pełny pakiet świadczeń socjalnych,
- terminową wypłatę wynagrodzenia.

MŁODSZY AUTOMATYK UTRZYMANIA RUCHUdziale utrzymania ruchu:
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- utrzymanie ciągłości pracy podległego parku maszynowego;
- usuwanie bieżących usterek i awarii;
- utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego maszyn i urządzeń poprzez wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw;
- obsługa i monitorowanie podległych instalacji kogeneracji, węzłów cieplnych, wentylacji;
- diagnozowanie oraz usuwanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu maszyn i urządzeń;
- raportowanie zaistniałych zdarzeń wraz z opisem podjętych działań;
- wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę jakości pracy urządzeń oraz instalacji;
- dokonywanie zmian programowych i sprzętowych na stacjach produkcyjnych.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
- wykształcenie średnie w kierunku automatyka lub elektryka oraz pokrewne,
- znajomość zasady działania sterowników PLC Simensa S7,
- umiejętność czytania schematów elektrycznych i DTR,
- mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV (G2 i G3 będą dodatkowym atutem);
- znajomość pakietu MS Office;
- umiejętność analitycznego myślenia;
- wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy;
- gotowość do pracy w systemie zmianowym;
- chęci do rozwijania swoich kwalifikacji zawodowych;
- chęć uczenia się;
- znajomość języka angielskiego - mile widziana.

OFERUJEMY:
- stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
- atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności;
możliwość rozwoju, nauki oraz zdobywania nowego doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji;
- dynamiczną oraz pełną wyzwań pracę w rozwijającym się przedsiębiorstwie;
- pakiet świadczeń socjalnych: dopłaty do wypoczynku, bony i paczki świąteczne, dopłaty do biletów na wydarzenia kulturalne;
- ubezpieczenie grupowe.

MISTRZ UTRZYMANIA RUCHUdziale utrzymania ruchu:
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- utrzymanie ciągłości pracy podległego parku maszynowego poprzez organizację pracy podległych pracowników z zachowaniem zasad BHP;
- analiza powstałych usterek i awarii w celu ich wykluczenia na przyszłość;
- utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego maszyn i urządzeń poprzez planowanie przeglądów, konserwacji i napraw przy zachowaniu zasad BHP;
- obsługa i monitorowanie podległych instalacji kogeneracji, węzłów cieplnych, wentylacji;
- diagnozowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu maszyn i urządzeń oraz ich eliminacja;
- raportowanie zaistniałych zdarzeń wraz z opisem podjętych działań;
- wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę jakości pracy urządzeń oraz instalacji;
- rozliczanie pracy podległych pracowników;
- znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mechaniki, elektryki i automatyki;
- umiejętność pracy pod presją czasu.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
- znajomość obowiązujących przepisów BHP,
- wykształcenie średnie w kierunku automatyka, elektryka lub mechanika, wyższe będzie dodatkowym atutem,
- umiejętność czytania schematów elektrycznych rysunków technicznych oraz DTR urządzeń,
- mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV (G2 i G3 będą dodatkowym atutem);
- znajomość pakietu MS Office;
- umiejętność analitycznego myślenia;
- wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy;
- chęci do rozwijania swoich kwalifikacji zawodowych;
- chęć uczenia się;
- znajomość języka angielskiego - mile widziana.

OFERUJEMY:
- stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
- atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności;
- możliwość rozwoju, nauki oraz zdobywania nowego doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji;
- dynamiczną oraz pełną wyzwań pracę w rozwijającym się przedsiębiorstwie;
- pakiet świadczeń socjalnych: dopłaty do wypoczynku, bony i paczki świąteczne, dopłaty do biletów na wydarzenia kulturalne;
- ubezpieczenie grupowe.

CV należy składać w siedzibie Spółki , ul. Lokalna 11, Tychy
tel.: 32/70 70 158
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie, celem zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie oświadczenia:

„Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich pracodawca może żądać na podstawie art. 221 Kodeksu pracy. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy.”

Link zawierający klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy znajduje się poniżej:

Klauzula informacyjna - Kandydaci do pracy