Aktualności

PRZEKAZANIE FIRMIE MASTER – ODPADY I ENERGIA SP. Z O. O. ZAKŁADU DO EKSPLOATACJI

25.11.2014

Dnia 24.11.2014r. nastąpiło przekazanie przez Głównego Wykonawcę – Strabag Polska - firmie Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych do eksploatacji.

Wykorzystano w nim najnowsze techniki i technologie stosowane obecnie w Europie i na świecie, przez co jest to jeden z najnowocześniejszych w pełni zautomatyzowanych zakładów biologiczno - mechanicznego przetwarzania odpadów: www.zaklad.master.tychy.pl

Pomysł realizacji inwestycji powstał w 2004 roku. Następnie opracowano szczegółową koncepcję całego przedsięwzięcia, wzorując się na najlepszych europejskich rozwiązaniach. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach" trafił do NFOŚiGW w 2009 roku. W listopadzie 2010 roku została przyznana unijna dotacja, a kilka miesięcy później spółka ogłosiła przetarg. Wygrała go firma Strabag Polska, która ma ponad 170 lat tradycji. Inwestycja jest realizowana w formule „projektuj i buduj”. Umowa inwestora z wykonawcą podpisana została pod koniec listopada 2011 roku. Na zaprojektowanie i zbudowanie zakładu firma miała 36 miesięcy. Proces inwestycyjny zakończył się pod koniec 2014 r., w dniu 24.11.2014r. zakład został przekazany do eksploatacji.
Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach kosztowała prawie 110 mln zł, z czego ponad 69 mln zł to dotacja unijna, a 23 mln zł - pożyczka preferencyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainwestowane środki własne gmin – udziałowców w spółce MASTER wyniosły 17,7 mln zł.

Zakład biologiczno–mechanicznego unieszkodliwiania odpadów zajmuje zaledwie 3,5 ha i składa się z części mechanicznej, biologicznej oraz obiektów towarzyszących, niezbędnych dla funkcjonowania zakładu. Jest on w pełni zmechanizowany – zbudowane zostały nowoczesne ciągi technologiczne z różnego rodzaju separatorami optoelektronicznymi oraz balistycznymi. Nowatorskim rozwiązaniem jest instalacja do suchej fermentacji frakcji organicznej.
Założeniem przy budowie zakładu jest zamknięcie łańcucha gospodarowania odpadami: wytwarzanie, redukcja ilości wytworzonych odpadów, zawrócenie produktów gospodarowania odpadami do gospodarki i utylizacja odpadów resztkowych.

Z chwilą oddania zakładu do eksploatacji od początku będzie on spełniał docelowe normy w zakresie odzysku odpadów, tzn. odzyskiwać będzie znacznie ponad 50% makulatury, tworzyw, szkła, metali, 70% materiałów budowlanych oraz redukował będzie tzw. frakcję biodegradowalną o ponad 65%. Co więcej zastosowane w zakładzie technologie pozwolą nie tylko wytwarzać jak w innych zakładach surowce recyklingowe, czy kompost z odpadów, ale również pozwolą na wytwarzanie paliwa alternatywnego, biosuszu, nawozu oraz odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej, które wykorzystywane będą na potrzeby zakładu. Uruchomienie w Tychach nowoczesnego zakładu biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów, oznacza również dla lokalnego rynku nowe miejsca pracy - zatrudnienie znalazło 77 osób.

Zakład w liczbach:

Powierzchnia: 3,5 ha
Powierzchnia zabudowy: 14 329 m2
Kubatura: 139 397 m3
Liczba pracowników na budowie: 223
Stal zbrojeniowa : 945 428 kg,
Beton: 7 900 m3
Bloczki silikatowe: 26 431 szt
Stal konstrukcyjna: 405 470 kg
Sieci zewnętrzne (sanitarne): 7 000 mb
Instalacje wewnętrzne (sanitarne): 13 100 mb
Sieci zewnętrzne (elektryczne): 18 200 mb
Instalacje wewnętrzne (elektryka i słabe prądy): 98 312 mb

Do zakładu trafiają odpady od 200 tys. mieszkańców z 8 gmin: Tychy,Bieruń, Bojszowy, Lędziny, Chełm Śląski, Imielin, Kobiór, Wyry.
Główny Wykonawca: Strabag Polska,
- ponad 60 podwykonawców przy realizacji inwestycji,
Wydajność zakładu to ok. 93 500 ton w skali roku. Oznacza to możliwość odzyskania:
- 10 tys. ton surowców recyklingowych,
- 10 tys. ton surowców energetycznych do produkcji paliwa alternatywnego RDF,
- 10 tys. ton odpadów budowlanych,
oraz wyprodukowania:
- 1 980 000 Nm3/rok biogazu,
- 4000 MWh/rok energii elektrycznej,
- 14000 GJ/rok energii cieplnej,
- 15 tys. ton kompostu do rekultywacji,
- 2 tys. ton kompostu rolniczego.
Redukcja odpadów składowanych na wysypisku w wyniku pracy zakładu wyniesie 51 proc.