Aktualności

Rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł BIO - etapy prac budowlanych

24.02.2020

W należącym do MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach trwa realizacja nowej inwestycji – rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie.
W lutym zrealizowany został kolejny etap prac budowlanych, mianowicie:
- wykonane zostały stopy fundamentowe pod konstrukcję hali wraz przygotowaniem fundamentu pod zbiornik odcieków.
- zrealizowano instalacje sanitarne i deszczowe oraz technologiczne.
- zrealizowano również podbudowę z kruszywa pod posadzkę.
Więcej nt. inwestycji:
https://master.tychy.pl/rozbudowa-instalacji-fermentacji-beztlenowej-o-modul-bio-n739.pl.html

https://www.ekomaster.tychy.pl/kampania-informacyjno-edukacyjna-eko-ja-eko-ty/

Poniżej zdjęcia z postępu prac budowlanych: