Aktualności

Śladami Odpadów

02.07.2024

Śladami Odpadów

Czy zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się z odpadami, które regularnie odbierają z altan śmietnikowych odpowiednie firmy? Czy trafiają na wielkie składowisko i czekają, aż czas zrobi swoje? A może są spalane? Jak właściwie w obecnych czasach w nowoczesnych zakładach postępuje się z odpadami? Zapraszamy na wspólną podróż śladami odpadów.

Statystyczny Polak wytwarza rocznie około 350 kilogramów odpadów, a więc zgodnie z definicją - wszelkiego rodzaju substancji i przedmiotów powstałych w wyniku działalności człowieka, których się pozbywa. W skali całego kraju daje to blisko 13 milionów ton, z którymi trzeba się uporać, co należy do zadań firm komunalnych, funkcjonujących w myśl zasad przyjętych przez Unię Europejską.

Przede wszystkim ważne jest to, by zrozumieć, że papierki po opakowaniach produktów z naszych lodówek, plastikowe butelki PET czy szklane opakowania, są w istocie wartościowymi surowcami, które można ponownie wykorzystać. Właśnie dlatego dąży się do osiągnięcia modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Polega ona na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów i sprzyja środowisku. Przyjrzyjmy się temu, jakie są aktualne możliwości.

Odpady trafiają do nowoczesnych zakładów, w których podlegają dodatkowej, bardzo szczegółowej segregacji, uwzględniającej ich wielkość i rodzaj materiału, z jakiego zostały wykonane. Pogrupowane odpady trafiają do recyklingu, dzięki czemu dostają drugie życie. Przykładowo w ramach recyklingu możliwe jest przetworzenie tworzyw sztucznych na nowe butelki, opakowania, bluzy polarowe czy meble ogrodowe. Odzysk metalu zakłada nowe puszki, ramy rowerów, oprawki do okularów. Dzięki selektywnej zbiórce makulatury powstają między innymi zeszyty, papier toaletowy czy nawet banknoty. Odzyskszkła pozwala na uzyskanie nowych opakowań szklanych, słoików i butelek.

Dodatkowo segregowane w domachodpady bio-kuchenne zostają przetworzone na biogaz, dzięki czemu uzyskujemy energię, zarówno elektryczną jak i cieplną. Z kolei odpady zielone mogą zostać skompostowane, a uzyskany tak środek użyźni glebę i nada jej wyjątkowych właściwości. Pozostaje grupa odpadów, które nie nadają się do ponownego przetworzenia. Wówczas trafiają na składowisko.

Inną grupą odpadów – niebezpiecznych – zajmują się odpowiednio wyspecjalizowane zakłady, w których między innymi farby, oleje, baterie itp. zostają w bezpieczny sposób unieszkodliwione, by nie zaszkodziły środowisku.

Mimo profesjonalnie przygotowanych zakładów z wykwalifikowaną kadrą zdarza się, że ludzie na własną rękę decydują się pozbyć odpadów w miejscach, które absolutnie nie są do tego przeznaczone. Lasy, przydrożne rowy, łąki, plaże, a nawet piece, w których spalają odpady, które emitują szkodliwe, nierzadko rakotwórcze związki do powietrza, którym oddychamy. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w domach to nie tyle możliwość, co właściwie nasz obowiązek, który wynika z litery prawa. Innym istotnym nawykiem jest świadoma konsumpcja, która opiera się na przemyślanych zakupach, a tym samym - ograniczeniu wytwarzania odpadów. Pamiętajmy, że proces zbierania i przetwarzania odpadów jest przemyślanym łańcuchem, dzięki któremu możemy żyć w zdrowym i czystym środowisku.

Zachęcamy do lektury, materiał dostępny także w wydaniu elektronicznym