Aktualności

Zajęcia edukacyjne - Szkoła Podstawowa nr 1

02.06.2022

W dniu 02.06.2022 r. na terenie zakładu MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. odbyły się zajęcia edukacyjno-ekologiczne dla młodzieży klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu. W godzinach od 10:00 - 13.00 młodzież została zaznajomiona z tematyką gospodarki odpadami.
Program zajęć:
Segregacja odpadów na przykładzie zakładu MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. 1. Wprowadzenie do segregacji – omówienie Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w mieście, 2. Zobrazowanie systemu segregacji na podstawie materiałów edukacyjnych, prezentacji, filmów, animacji.
3. Segregacja wspomaga recykling i upcykling – pozytywne praktyki i przykłady.
4. Informacja o Ecoharmonogramie funkcjonującym na terenie miasta, zbiórkach odpadów i konkursach ekologicznych.
5. Zwiedzanie zakładu MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.