Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - ZMIANA LOKALIZACJI PSZOK

13.10.2022

PSZOK – TYCHY Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Tychy

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
ZMIANA LOKALIZACJI

W związku ze zmianą lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Katowickiej na ul. Dojazdową (PSZOK-przy ul. Mikołowskiej), uprzejmie informujemy mieszkańców, iż mogą Państwo przywozić odpady selektywnie zbierane: na PSZOK przy ul. Katowickiej do soboty 22.10 do godziny 13:00, jak również istnieje możliwość dostarczania odpadów już od piątku 21.10 od godziny 6:30 do PSZOK na ul. Dojazdową (przy ul. Mikołowskiej).
Od dn. 24.10.2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Katowickiej zostanie zamknięty.

Informujemy, iż w Tychach nadal działają dwa stacjonarne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do których mieszkańcy mają możliwość dostarczenia odpadów takich jak np.: papier, tekturę, metal, złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, trawę, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony samochodowe.

Regulamin dostępny na: https://www.master.tychy.pl/lokalizacja-pszok-i82.pl.html

LOKALIZACJE PSZOK – TYCHY:
PSZOK - TYCHY, SERDECZNA
Tychy, ul. Serdeczna,
Urbanowice naprzeciw Firmy Boryszew S.A. Oddział Maflow
GODZINY OTWARCIA - TYCHY
Poniedziałek - piątek: 6.30 - 21.00
Sobota: 9.00 - 13.00

Do 22.10.2022 r. – czynny: PSZOK - TYCHY, KATOWICKA
Tychy, ul. Katowicka,
GODZINY OTWARCIA - TYCHY
Poniedziałek - piątek: 6.30 - 21.00
Sobota: 9.00 - 13.00

Od 21.10.2022 r. – czynny: PSZOK - TYCHY, DOJAZDOWA (przy ul. Mikołowskiej)
Tychy, ul. Dojazdowa,
GODZINY OTWARCIA - TYCHY
Poniedziałek - piątek: 6.30 - 21.00
Sobota: 9.00 - 13.00