Aktualności

PRACA - ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA CV - ŁADOWACZ, SORTOWACZ

11.09.2019

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o. o. zaprasza do składania CV kandydatów na stanowiska:
- ładowacz w dziale wywozu
- sortowacz w dziale produkcji i składowania
SZCZEGÓŁY:
https://www.master.tychy.pl/praca-i81.pl.html

CV należy składać w siedzibie Spółki MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie, celem zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie oświadczenia:

„Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich pracodawca może żądać na podstawie art. 221 Kodeksu pracy. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy.”

Link zawierający klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy znajduje się pod adresem: https://master.tychy.pl/rodo/Klauzula_informacyjna_dla_kandydat%C3%B3w_do_pracy.pdf