Przetargi

Aktualne


02.11.2021
Postępowanie przetargowe na:
Zakup fabrycznie nowej myjki kontenerowej - KP7 (zakładana na zabudowę hakową) przystosowanej do pojemników 120 -1100l.

dokumenty do pobrania...

Zrealizowane


14.12.2021
Postępowanie przetargowe na:
„Dostawa kwasu octowego technicznego 50% wraz z transportem i przeładunkiem w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy.”

dokumenty do pobrania...


09.12.2021
Postępowanie przetargowe na:
DA/11/2021 Dostawa agregatu kogeneracyjnego o łącznej mocy znamionowej do 500kW wraz z infrastrukturą (fundament, instalacje, filtry), która będzie zlokalizowana na terenie działki 891/19 Zakła

dokumenty do pobrania...


26.11.2021
Postępowanie przetargowe na:
„SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 z okresem realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy z możliwością składania ofert częściowych.”

dokumenty do pobrania...


19.11.2021
Postępowanie przetargowe na:
Remont drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Serdecznej w Tychach.

dokumenty do pobrania...


17.11.2021
Postępowanie przetargowe na:
Dostawa dwóch wózków widłowych na potrzeby Zakładu.

dokumenty do pobrania...


15.11.2021
Postępowanie przetargowe na:
Wykonanie modernizacji układu technologicznego przygotowania biogazu ze składowiska odpadów.

dokumenty do pobrania...


15.11.2021
Postępowanie przetargowe na:
Tankowanie oraz odstawę paliwa ON i benzyny bezołowiowej 95 oraz 98 z możliwością składania ofert częściowych.

dokumenty do pobrania...


29.10.2021
Postępowanie przetargowe na:
Kompleksowe usługi w zakresie konserwacji, napraw, mycia pojazdów oraz sprzętu do 31.12.2022 r.

dokumenty do pobrania...


29.10.2021
Postępowanie przetargowe na:
Dostawa energii elektrycznej dla Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. w grupie taryfowej B21 oraz do punktów poboru niskiego napięcia w grupach taryfowych : 5 punktów C11 i 1 punkt C12A wraz z

dokumenty do pobrania...


22.10.2021
Postępowanie przetargowe na:
Modernizacja istniejącej instalacji wewnętrznej wody na terenie składowiska odpadów.

dokumenty do pobrania...


21.10.2021
Postępowanie przetargowe na:
Dostawa worków typu HDPE lub LDPE luzem służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. POSTĘPOWANIE NR 2 WORKI/2021

dokumenty do pobrania...


21.10.2021
Postępowanie przetargowe na:
Dostawa worków typu HDPE lub LDPE luzem służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

dokumenty do pobrania...


18.10.2021
Postępowanie przetargowe na:
Dostawa agregatu kogeneracyjnego o łącznej mocy znamionowej do 500kW wraz z infrastrukturą (fundament, instalacje, filtry), która będzie zlokalizowana na terenie działki 891/19 Zakładu Master –

dokumenty do pobrania...


22.09.2021
Postępowanie przetargowe na:
„Najem dwóch pojazdów typu „śmieciarka z napędem CNG” oraz jednego pojazdu typu „hakowiec” z napędem CNG”.

dokumenty do pobrania...


21.09.2021
Postępowanie przetargowe na:
zDostawa fabrycznie nowego mobilnego separatora powietrznego

dokumenty do pobrania...


20.09.2021
Postępowanie przetargowe na:
„Wykonanie czyszczenia hal produkcyjnych wraz z infrastrukturą”

dokumenty do pobrania...


16.09.2021
Postępowanie przetargowe na:
Dostawa części do dekantera firmy GEA typ maszyny UCF 465-0035, nr ser. 8008796 wraz z usługą ich wymiany.

dokumenty do pobrania...


02.09.2021
Postępowanie przetargowe na:
Zakup fabrycznie nowej myjki kontenerowej - KP7 (zakładana na zabudowę hakową) przystosowanej do pojemników 120 -1100l.

dokumenty do pobrania...


27.08.2021
Postępowanie przetargowe na:
Dostawa kwasu octowego technicznego 50 % w okresie 90 dni od dnia podpisania.

dokumenty do pobrania...


27.08.2021
Postępowanie przetargowe na:
„SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 z okresem realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy z możliwością składania ofert częściowych.”

dokumenty do pobrania...


26.07.2021
Postępowanie przetargowe na:
Zakup fabrycznie nowego podwozia 3 osiowego zasilanego gazem CNG wraz z fabrycznie nową zabudową hakową przystosowaną do wciągania i użytkowania zabudowy śmieciarki, fabrycznie nowa zabudowa śm

dokumenty do pobrania...


23.06.2021
Postępowanie przetargowe na:
Rozbudowa instalacji biogazowej dla kwatery składowiska odpadów Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalna 11.

dokumenty do pobrania...


18.06.2021
Postępowanie przetargowe na:
MONTAŻ WENTYLACJI POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI

dokumenty do pobrania...


18.06.2021
Postępowanie przetargowe na:
Kompleksowe usługi w zakresie konserwacji, napraw, mycia pojazdów oraz sprzętu do 31.12.2021 r.

dokumenty do pobrania...


09.06.2021
Postępowanie przetargowe na:
„Najem bądź leasing operacyjny dwóch nowych samochodów osobowych w okresie 36 miesięcy od dnia dostawy” (II)

dokumenty do pobrania...

Postępowanie unieważniono Link do postępowania


07.06.2021
- Postępowanie przetargowe na:
„Najem bądź leasing operacyjny dwóch nowych samochodów osobowych w okresie 36 miesięcy od dnia dostawy”

dokumenty do pobrania...

Postępowanie unieważniono Link do postępowania


01.06.2021
Postępowanie przetargowe na:
Kompleksowe usługi w zakresie konserwacji, napraw, mycia pojazdów oraz sprzętu do 31 .12.2021 r.

dokumenty do pobrania...


28.05.2021
Postępowanie przetargowe na:
Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego RDF o kodzie 19 12 10 zwanego dalej RDF w okresie od podpisania umowy do 05 lipca 2021 r. lub do wyczerpania zapasów”.

dokumenty do pobrania...


21.05.2021
Postępowanie przetargowe na:
DKO/05//2/2021 r. „Dostawa kwasu octowego technicznego 50% wraz z transportem i przeładunkiem w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy.”

dokumenty do pobrania...


18.05.2021
Postępowanie przetargowe na:
„Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego RDF o kodzie 19 12 10 zwanego dalej RDF w okresie od podpisania umowy do 05 lipca 2021 r. lub do wyczerpania zapasów”.

dokumenty do pobrania...


17.05.2021
Postępowanie przetargowe na:
„SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADU OPAKOWANIA ZE SZKŁA O KODZIE 15-01-07 z okresem realizacji do 200 dni od dnia podpisania umowy.

dokumenty do pobrania...


11.05.2021
Postępowanie przetargowe na:
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz negatywnych skutków w środowisku dla: MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11, z możliwością skła

dokumenty do pobrania...


10.05.2021
Postępowanie przetargowe na:
„SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 z okresem realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy z możliwością składania ofert częściowych.”

dokumenty do pobrania...


10.05.2021
Postępowanie przetargowe na:
BIF/05/2021 r. Budowa, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej około 494 kW wraz z uruchomieniem.

dokumenty do pobrania...


13.04.2021
Postępowanie przetargowe na:
„Dostawa samochodu ciężarowego DMC minimum 26 000 kg , przystosowanego do pracy w warunkach dużego zapylenia z zabudową hakową”.

dokumenty do pobrania...


15.02.2021
Postępowanie przetargowe na:
Zakup soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg, w ilości 1000 Mg - sukcesywna dostawa soli drogowej.

dokumenty do pobrania...


02.02.2021
Postępowanie przetargowe na:
Dostawa kwasu octowego technicznego 60 % w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy dla: MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11. ID 420032

dokumenty do pobrania...


12.02.2021
Postępowanie przetargowe na:
„SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 z okresem realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy z możliwością składania ofert częściowych.”

dokumenty do pobrania...


02.03.2021
Postępowanie przetargowe na:
„Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie firmy MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.”

dokumenty do pobrania...


27.11.2020
Postępowanie przetargowe na:
SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 do dnia 31.03.2021 r. z możliwością składania ofert częściowych.

dokumenty do pobrania...

Archiwum

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010