Przetargi

Zrealizowane


28.12.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


18.12.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


23.11.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...

"Świadczenie usługi polegającej na promocji Projektu pn. "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach". -Strona internetowa (multimedia)".

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz oferty Oświadczenia Wykaz usług Oświadczenie dotyczące podwykonawców Przykład filmu poklatkowego - Budowa Hali-Targi Kielce


16.08.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...

"Odbiór i zagospodarowanie ziemi okrzemkowej o kodzie 02 07 99 w ilości około 5000 Mg - miesięcznie".

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 - formularz oferty Oświadczenie


26.10.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


23.11.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...

"Świadczenie usługi polegającej na promocji Projektu pn. "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach". (ANIMACJA - RZUT IZOMETRYCZNY)

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz ofert Oświadczenia Oświadczenie - inny podmiot Projekt technologiczny - część mechaniczna Projekt technologiczny - cześć biologiczna Wybór wykonawcy


28.09.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...

Dostawę: "Worków typu LDPE służących do gromadzenia odpadów organicznych (traw, liści) wraz z tasiemkami do wiązania".

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz Oferty - załącznik nr 1 Oświedczenie - załącznik nr 2  Umowa - załącznik nr 3  Rozstrzygnięcie przetargu


27.09.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...

"Zakup oraz dostawę: soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg, w ilości 2 000 Mg, do siedziby Zamawiającego tj. Składowisko odpadów komunalnych ul Serdeczna 100. 43 -100 Tychy".

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz Oferty - załącznik nr 1 Oświadczenie Wzór umowy - załącznik nr 3  Odpowiedzi z dnia 03 października 2012 r. Rozstrzygnięcie przetargu


14.09.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


09.07.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


18.08.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na dostawę ''hakowców'' oraz osprzętu:

dokumenty do pobrania...

I część:

Dostawę trzech samochodów specjalistycznych typu "hakowiec z piaskarko- solarkami oraz pługami do odśnieżania

II część:

Osprzęt do samochodów będących w użytkowania zamawiającego tj:

piaskarko- solarka oraz pługi do odśnieżania.

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz oferty - I część zamówienia Formularz oferty II część zamówienia Oświadczenie - dotyczy I i II części zamówienia Wykaz dostaw - I cześć Wykaz dostaw - II część Umowa - I część Umowa II część Rozstrzygnięcie przetargu


06.06.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


18.05.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...

"Dostawę pojemników plastikowych 1100 litrów, 240 litrów, 120 litrów".

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Oświadczenia Ogłoszenie o zamówieniu


11.05.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


02.04.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


21.02.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


09.03.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


06.03.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...

"Dostawę nowych kontenerów specjalistycznych na ziemię okrzemkową Kp ? 12 o pojemności 12 m3".

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Oświadczenia Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę kontenerów na ziemię okrzemkową


24.02.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:

dokumenty do pobrania...


16.01.2012
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...

Archiwum

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010