Przetargi

Zrealizowane


03.11.2020
Postępowanie przetargowe na:
DEE/10/2020 Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu w grupie B21 oraz oraz do punktów poboru niskiego napięcia w grupach taryfowych: 5 punktów C11 i punkt C 12A (ID 392434)

dokumenty do pobrania...


26.10.2020
Postępowanie przetargowe na:
„Dostawa nowych worków typu HDPE lub LDPE w pakietach oraz luzem służących do selektywnej zbiórki odpadów zamykanych tj. z taśmą ściągającą.”

dokumenty do pobrania...


26.10.2020
Postępowanie przetargowe na:
"Dostawa worków typu HDPE lub LDPE do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120l LUZEM".

dokumenty do pobrania...


21.08.2020
Postępowanie przetargowe na:
SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2021 r

dokumenty do pobrania...


17.06.2020
Postępowanie przetargowe na:
Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz negatywnych skutków w środowisku dla: MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11

dokumenty do pobrania...


13.05.2020
Postępowanie przetargowe na:
UU/05/2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowym ubezpieczeniu mienia oraz odpowiedzialności cywilnej „Master” Odpady i Energia Sp. z o.o. w zakresie: I. Ubez

dokumenty do pobrania...


17.04.2020
Postępowanie przetargowe na:
SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 do dnia 31.12.2020 r. z możliwością składania ofert częściowych.

dokumenty do pobrania...


31.03.2020
Postępowanie przetargowe na:
Dostawę kwasu octowego technicznego 60 % w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy.

dokumenty do pobrania...


21.02.2020
Postępowanie przetargowe na:
„Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej”

dokumenty do pobrania...


10.02.2020
Postępowanie przetargowe na:
SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 do dnia 31.07.2020 roku z możliwością składania ofert częściowych.

dokumenty do pobrania...


03.02.2020
Postępowanie przetargowe na:
Wynajem i serwisowanie odzieży roboczej dla pracowników MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach w okresie od podpisania umowy do 31.03.2024 r.

dokumenty do pobrania...


15.01.2020
Postępowanie przetargowe na:
Dostawa kwasu octowego technicznego 60% w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy

dokumenty do pobrania...

Archiwum

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010