Przetargi

Zrealizowane


14.12.2017
Przetarg na dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu „śmieciarka” małogabarytowa

dokumenty do pobrania...


02.10.2017
Zapytanie ofertowe na Wykonanie instalacji wentylacyjno - suszącej w boksach na paliwo RDF

dokumenty do pobrania...

Wykonanie instalacji wentylacyjno - suszącej w boksach na paliwo RDF
w ramach przedsięwzięcia pn.
„Rozbudowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach w zakresie dodatkowych możliwości przerobowych instalacji do selektywnie zbieranych odpadów zielonych oraz poprawy jakości paliwa alternatywnego.”
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z formularzem ofertowym Wzór umowy Projekt wykonawczy – wentylacji pomieszczeń RDF Rysunek szczegółowy


25.07.2017

„Rozbudowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach– Budowa placu składowania dla kompostu z odpadów zielonych”

dokumenty do pobrania...

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz oferty - aktualny formularz poniżej Formularz oferty - zbiorcze zestawienie kosztów Oświadczenia Wzór umowy
Dokumentacja projektowa:
1. Tom I - „Projekt Budowlany dla Obiektu: Wiata; Hala pod moduł biologiczny; Plac składowy kompostu z odpadów zielonych – sierpień 2016”.
2. Tom II - „Projekt Budowlany Zjazdu dla Obiektu: Zjazd z ul. Lokalnej – sierpień 2016”
3. Tom III - „Projekt Przyłącza Kanalizacji Deszczowej i Odwodnienie Liniowe z Osadnikami Bezodpływowymi dla Obiektu: Wiata; Hala pod moduł biologiczny; Plac składowy kompostu z odpadów zielonych – sierpień 2016”
4. „Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznej dla Obiektu: Wiata; Hala pod moduł biologiczny; Plac składowy kompostu z odpadów zielonych – sierpień 2016”
5. „Projekt Wykonawczo-Warsztatowy Konstrukcji Żelbetowej dla Obiektu: Wiata; Hala pod moduł biologiczny; Plac składowy kompostu z odpadów zielonych – wrzesień/październik 2016”
6. „Projekt Wykonawczo-Warsztatowy Konstrukcji Stalowej – Plac składowy dla Obiektu: Wiata; Hala pod moduł biologiczny; Plac składowy kompostu z odpadów zielonych – wrzesień/październik 2016”

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:

1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Betonowanie konstrukcji. 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Zbrojenie. 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Konstrukcje stalowe. 4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Kanalizacja Deszczowa.
Decyzja pozwolenia na budowę
Uwaga zmiana formularza ofertowego Formularz oferty – pdf Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego


23.06.2017
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na: „Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb wniosku o dofinansowanie w ramach V osi priorytetowej, działanie 5.2 Gospodarka odpadami , Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIP w ra

dokumenty do pobrania...


28.04.2017
Dostawa w formie dzierżawy z gwarancją sprzedaży po 24 miesiącach fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu „śmieciarka”

dokumenty do pobrania...


08.03.2017
Przetarg na usługę polegającą na transporcie odpadu o kodzie 191210 tj. paliwa alternatywnego (RDF)

dokumenty do pobrania...

Archiwum

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010