Przetargi

Zrealizowane


23.12.2013
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


06.12.2013
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


30.10.2013
Dokumentacja do postępowania na wykonanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bojszowach przy ul. Gościnnej

dokumenty do pobrania...


18.09.2013
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


17.09.2013
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


03.09.2013
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


14.08.2013
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...

"Zagospodarowanie popłuczyn pochodzących z ziemi okrzemkowej".

UWAGA ZMIANA TERMINU I SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert do dnia 30.08.2013 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert do dnia 30.08.2013 r. do godz. 10.05

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz oferty Oświadczenie dotyczące art. 22 Oświadczenie grupa kapitałowa Wzór umowy Maksymalne parametry popłuczyn Oświadczenie dotyczące lokalizacji zakładu Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wybór wykonawcy z dnia 02.09.2013


03.07.2013
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


12.04.2013
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


28.03.2013
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


08.03.2013
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


05.03.2013
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...

15.02.2013
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...

"Odbiór i zagospodarowanie ziemi okrzemkowej o kodzie 02 07 99 w ilości około 4500 Mg - rocznie".

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Oświadczenie Formularz oferty Wzór umowy Unieważnienie postępowania ziemia okrzemkowa

22.01.2013
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...

Archiwum

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010