Przetargi

Zrealizowane


09.12.2019
Postępowanie przetargowe na:
SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 w I kwartale 2020 roku z możliwością składania ofert częściowych. (27.11.2019 r.)

dokumenty do pobrania...


27.11.2019
Postępowanie przetargowe na:
Tankowanie oraz odstawę paliwa ON i benzyny bezołowiowej 95 z możliwością składania ofert częściowych.

dokumenty do pobrania...


07.11.2019
Postępowanie przetargowe na:
„Demontaż starego oraz montaż nowego silnika do agregatu kogeneracyjnego HE-LG 330/365 -LG332-B, gazowego (biogaz pochodzący z procesu fermentacji odpadów komunalnych oraz biogazu ze składowisk

dokumenty do pobrania...


30.10.2019
Postępowanie przetargowe na:
Dostawę energii elektrycznej

dokumenty do pobrania...


17.10.2019
Postępowanie przetargowe na:
„Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie firmy MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.”

dokumenty do pobrania...


05.08.2019
Postępowanie przetargowe na:
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO (RDF) O KODZIE 19-12-10 z możliwością składania ofert częściowych

dokumenty do pobrania...


05.08.2019
Postępowanie przetargowe na:
Dostawa nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowegoobrotowego

dokumenty do pobrania...


24.07.2019
Postępowanie przetargowe na:
"Dostawę nowych pojemników plastikowych MGB o pojemności 1100 litrów"

dokumenty do pobrania...


18.07.2019
Postępowanie przetargowe na:
„Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu na rzecz zadania pn. budowa modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie na terenie MZKZOK w Tychach”

dokumenty do pobrania...


16.07.2019
Postępowanie przetargowe na:
Dostawa i montaż wraz z usługami dodatkowymi linii technologicznej modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych (Zadanie nr 1b)

dokumenty do pobrania...


14.06.2019
Postępowanie przetargowe na:
„Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu na rzecz zadania pn. budowa modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie na terenie MZKZOK w Tychach”

dokumenty do pobrania...


11.04.2019
„Rozbudowa instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji bezt

dokumenty do pobrania...

Świadczenie Doradztwa prawno-finansowego w ramach Pomocy technicznej dla projektu „Rozbudowa instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej w MZKZOK W Tychach
Zaproszenie do składania ofert Informacja z otwarcia ofert Informacja o powtórzeniu czynności wyboru wykonawcy Informacja z otwarcia ofert dodatkowych Wybór wykonawcy


10.04.2019
Postępowanie przetargowe na:
Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej spycharki gąsienicowej przystosowanej do pracy na składowisku odpadów komunalnych

dokumenty do pobrania...


09.04.2019 - UNIEWAŻNIONE
Postępowanie przetargowe na:
Dostawę w formie leasingu fabrycznie nowej spycharki gąsienicowej przystosowanej do pracy na składowisku odpadów komunalnych

dokumenty do pobrania...

Link do postępowania przetargowego zamieszczonego w Platformie

Postępowanie z dniem 10.04.2019 zostaje UNIEWAŻNIONE


11.03.2019
Dostawa kwasu octowego technicznego 60 % w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

dokumenty do pobrania...


29.01.2019
Zakup soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg, w ilości 1000 Mg – sukcesywna dostawa soli drogowej.

dokumenty do pobrania...


04.01.2019
Dostawa kwasu octowego technicznego 60 % w okresie od podpisania umowy do 31 marca 2019 r.

dokumenty do pobrania...

Archiwum

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010